צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

רשימת פטורים

14/11/2017
תומקס ספק יחיד למערכת לניהול מבחנים סרוקים
25/10/2017
SPSS GENIUS ספק יחיד
06/09/2017
התקשרות עם טרה סקיי כספק יחיד לרישוי ותמיכה במע' גיבוי לגאטו
08/08/2017
דיווח פטור ציוד הקלטה ושידור SIU
14/06/2017
פטור לתחזוקת מרכזיה בזק בינלאומי
14/06/2017
דיווח פטור קווי תקשורת ראשיים בזק
15/01/2017
תשומות ספריית תלמידי חו"ל 01.06.16-31.12.16
30/11/2016
התקשרות פטורה ממכרז עם החברה לשירותי איכות הסביבה
29/11/2016
הכרזה על ייקב סורק - ספק יחיד